31

SERA SİGORTASI

Allianz’la herşey emin ellerde!
Çiftçileri Düşünen Bir Sigorta Poliçesi

Siz çiftçilerimizin karşılaşabileceği riskler ve oluşabilecek hasarlar karşısında daha güçlü durabilmeniz için Devlet Prim Destekli Tarım Sigortası poliçesi tanzim ediyoruz.Böylece prim tutarının yarısını ödüyorsunuz.Çünkü emeğinize değer veriyor ve riskler karşısında güvende olmanın rahatlığını yaşamınızı istiyoruz.

Neleri kapsıyor?
Devlet Prim Destekli Tarım Sigortası Kapsamı
-Bitkisel Ürün Sigortaları
-Hayvan Hayat Sigortaları
-Sera Sigortaları
-Kümes Hayvanları Sigortası
-Su Ürünleri Sigortası

Sigortalanacak seraların ÇKS sistemine entegre edilmiş Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Sera Sigortası’nda risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralarda dolu,fırtına,hortum,yangın,heyelan,deprem ve taşıt çarpması nedeniyle sera içindeki ürünlerde meydana gelecek miktar kayıplarıyla sera kontrüksiyonunda,örtü malzemesinde ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelecek zararlar sigorta kapsamındadır.

Tarım Sigortası ile her zaman kafanız rahat işiniz sağlam…

Tarım Sigortası ile ilgili detaylı bilgi için sizi Ofisimize bekliyoruz.

Hasatınız hep iyi olsun…